Code studio

Výuka na počítačích a mobilních zařízeních je v dnešní době velmi rozmanitá. Některé formy a nástroje ICT nám dovolují užití nástrojů ve výuce i bez toho, aniž bychom sami byli na danou problematiku kovanými odborníky. Jinými slovy, nemusím být vyučený kuchař, abych zvládl uvařit chutný pokrm. A o tom dnes bude Code studio.Code studio je tvořívé a hravé programování pro žáky základních škol. Jeho využití je možné již na nižším stupni základní školy. Adekvátní se mi jeví druhá třída, přičemž přihlížím k tomu, že v první třídě je kladen důraz na osvojení čtení a psaní s porozuměním jako takovým. Řekněme, že ve druhé třídě jsou již žáci schopni pracovat dle jednoduchých pokynů sami s tím, že vnímají psaný text s plným porozuměním. Neříkám, že by žáci měli programovat v útlém věku. Ale ať chceme nebo ne, ICT děti táhnou a jsou pro ně zajímavé. Samozřejmě ne pro všechny.

Nicméně – umím si představit, že ve volnočasovém kroužku jednou za 14 dnů by se žáci s Code studiem mohli setkat a být postupně seznámeni se základy programování. Code studio je svým konceptem přístupné již od věkové hranice 4 roky. První lekce je určena pro děti ve věku 4-6 let.

Code studio mají ve svém studijním plánu také prezenční i kombinovaní studenti Ostravské univerzity, kteří studují obor ICT ve vzdělávání…

Code studio pracuje ve dvou režimech. První je anonym, máme k dispozici omezenou nabídku.

Druhý režim je s přhlášením, není nutná registrace, postačí přihlášení přes Google účet. K dipozici je následně možnost tvorby vlastní hodiny, s editací žáků, se sledováním jejich pokroků apod. O tom někdy příště…

Praxe:

Každá kurz a každá oblast kurzu je navržená tak, aby se žáci naučili jednoduchá odborná anglická slovíčka, přičemž postupují jednotlivými úrovněmi, které jsou postupně doplňovány o nové funkční prvky programování. Na konci jsou žáci schopni pracovat dle pokynu a využívat prvky, které předtím osvojili. Nyní praxe. Vše je přeloženo pro mé vlastní potřeby. Připomínám, že na nižším stupni ZŠ pracujeme s malými žáky, proto je potřeba cizí slova velmi lidsky a dětskou formou přiblížit tak, aby žáci porozuměli tomu, co jim sdělujeme.

V tomto kurzu se žáci naučí 6 slovíček v tomto pořadí, jak Kurz 1 uvádí vč. jejich významu. Vzhledem k tomu, že každá lekce kurzu disponuje motivačním videoklipem, ve kterém učinkují zpravidla zahraniční známé osobnosti a hovoří v anglickém jazyce, napsal jsem vám vždy možnost, jak můžete své žáky motivovat vy k tomu, co následně budete dělat. Všechny kurzy a jejich podlekce obsahují tzv. plány hodiny, ve kterých je uveden cíl lekce, slovíčko, které se žáci naučí atd. Ty jsou také v angličtině, nicméně pedagog, který bude chtít tyto plány hodin využít, si je může sám modifikovat, nebo je nepoužít vůbec.

 

1)   Algorithm (algoritmus)– seznam kroků, které můžeme provést za účelem dokončení úkolu. Algoritmus pro děti – kuchařský recept, který má svá pravidla, nebo pohyb po bytě, kdy jdu z místnosti např. na WC, ale nemůžu projít zdmi jako bílá paní, nýbrž musím dodržet danou trasu. Tu změnit nemůžu, protože bych došel do jiného pokoje. Je velmi žádoucí kreslit na tabuli a žákům demonstrovat.

2)   Program (program) – algoritmus, který byl kódován do něčeho, co můžeme spustit, v našem případě určitý program = zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program. Pro žáky kresba smajlíka – klasicky krok po kroku (namaluj hlavu, namaluj oko…), ale pak také změna a více pokynu najednou (namaluj hlavu a obě oči…). V tomto případě jsem pro žáky já programem a oni mi zadávají jednotlivé kroky, které já plním.

3)   Algoritmus– seznam kroků, které můžete provést za účelem dokončení úkolu – zopakovat, ideálně přiblížit na jiný algoritmus, který znají: čistění zubů po jídle. Pokud zapomenou na jeden krok, např. dát si zubní pastu na kartáček, pak algoritmus nefunguje a úkol nemůže být dokončen.

4)   Persistence (vytrvalost) – zkoušíme to znovu a znovu, i když je něco těžké. Pro žáky je vytrvalost – jízda na kole, učení se básničky do hodiny českého jazyka… Tu se taky nenaučí na první pokus. Ale musí být vytrvalí.

5)   Loop (smyčka) – děláme určitou činnost znovu a znovu. Postavme žáka a dejme pokyn, aby židli obešel. Pak ještě jednou, znovu, znovu. Takových pokynů může být mnoho. Nebo můžeme zadat jeden pokyn. Tvz. smyčku. Obejdi židli 6x. A hotovo.

6)   Event (událost) – akce, která nám říká, že něco nastane. Chcete otázky, na pokyn zvedlé ruky, událost se značí tím, že žáci zvednou ruku, to je pro mne znamení, že žák něco chce. Zpravidla odpovědět.

7)   Username (uživatelské jméno) – jméno, které vytvoříme, abychom mohli vidět nebo dělat věci na webu, někdy nazývané. Nemusí obsahovat prvky vlastního jméno.

Příště třeba o tom, jak si naprogramovat s žáky vlastní hru Flappy, nebo co je to Houre of Code…

%d blogerům se to líbí: