Publikace

Seznam vlastních publikačních příspěvků, které jsem napsal v rámci svého PhD studia na Ostravské univerzitě. Tučně zvýrazněné příspěvky jsou indexovány v databázích Scopus či WoS.


GYBAS, V. a L. KLUBAL. Organizační formy výuky z pohledu integrace mobilních dotykovýchtechnologií v základní škole speciální. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy amladé vědecké pracovníky 2015, Brno.


GYBAS V., KLUBAL, L. a K. KOSTOLÁNYOVÁ. Podpora gramotnosti u žáků v základní školespeciální pomocí ICT.In UIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI. DIDINFO 2016.Bánská Bystrica. 2016. s. 18-22, s. 5.


GYBAS, V. a K. KOSTOLÁNYOVÁ. Mobile touch screen devices as compensation for the teachingmaterials at s special primary school.In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILELEARNING 2016. Algarve, Portugal. s. 157-161, 5 s.


GYBAS, V. Realizování vybraných výstupů RVP pomocí mobilních dotykových zařízeníní.ISVK 2016 FPE, 6. Ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE, 2.-3. Června 2016.


GYBAS, V., KOSTOLÁNYOVÁ, K. a L. KLUBAL. Mobile technologies in the hands of special pedagogues.In ICTE 2016. Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 40-48.


GYBAS, V., KLUBAL, L. a K. KOSTOLÁNYOVÁ. Individualied teaching process for pupils with moderate mental disabiity.In DLCC 2016 Scientific Monograph E-learning Methodology – Implementation and Evaluation, edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio Noa, Katowice-Cieszyn 2016.


GYBAS, V., KLUBAL, L. a K. KOSTOLÁNYOVÁ. Tablet v rukou speciálních pedagogů: ano či ne?In Terapeutické aktivity při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Prachatice: ASTERIA centrum vzdělávání, s. r. o., 2016.


GYBAS, V., KLUBAL, L. a K. KOSTOLÁNYOVÁ. Zvýšení pozornosti při práci v aplikaci na iPadu v základní škole speciální – akční výzkum.MMK 2015: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: ročník VII. : 12. – 16. prosince 2016 Hradec Králové, Česká republika: certifikovaná vědecká konference No. 2259661528. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016.


GYBAS, V. Apple TV v ZŠ speciální – ano či ne?MMK 2015: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: ročník VII. : 12. – 16. prosince 2016 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016.


GYBAS, V., KOSTOLÁNYOVÁ, K., KLUBAL, L. Experimenting with support of mobile touch devices for pupils with special educational needs(2017) Proceedings of the 13th International Conference on Mobile Learning 2017, ML 2017, pp. 89-94. 


GYBAS, V., KLUBAL, L. a K. KOSTOLÁNYOVÁ. Assisted Approach as a Tool for Increasing Attention When Using the iPad in a Special Elementary School: Action Research.IN ICDLSE 2017: 19th International Conference on Distance Learning and Special Education, Venice, 16. – 17. 2. 2017.


GYBAS, V., KLUBAL, L. a K. KOSTOLÁNYOVÁ. iPad as a Communication Tool for Disabled Seniors: Case Study.In ICSNESTTT 2017: 19th International Conference on Special Needs Education, Specialized Teaching Techniques and Technology. Osaka, Japan. 30. – 31. 3.  2017.


GYBAS, V., KLUBAL, L. a K. KOSTOLÁNYOVÁ. Individualization of teaching in special elementary schools with using mobile touch devices.International Symposium on Educational Technology. Hong Kong SAR, 27 to 29 June 2017


GYBAS, V., KLUBAL, L., KOSTOLÁNYOVÁ, K. Individualization of teaching in special elementary schools with using mobile touch devices.ICWL 2017: 16th International Conference on Web-based Learning. Cape Town, South Africa, 20 September -22 September 2017.


GYBAS, V., KLUBAL, L. a K. KOSTOLÁNYOVÁ. Adaptive E-learning with iPads at special primary school. 10th International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning Communities  SPeL 2017. Cape Town, South Africa.


GYBAS, V. a K. KOSTOLÁNYOVÁ. Individualizace výuky pomocí mobilních dotykových zařízení v základní škole speciální.In: ICTE 2017 Information and Communication Technology in Education 2017.


GYBAS, V., KOSTOLÁNYOVÁ, K. Mobile touch technology at a special primary school: Case study(2017) Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL, 2010-October, pp. 546-556. 


GYBAS, V., KOSTOLÁNYOVÁ, K., KLUBAL, L. Individualization of teaching in special elementary schools with using mobile touch devices(2017). Proceedings – 2017 International Symposium on Educational Technology, ISET 2017, art. no. 8005428, pp. 239-243.


GYBAS, V., KOSTOLÁNYOVÁ, K., KLUBAL, L. The Categorisation of the Pupils work with iPad in a Special elementary school.(2018) Proceedings of the 14 th International Conference on Mobile Learning 2018, ML 2018, pp. 153-157.